وب سایت ایده های برتر شهرداری مشکین شهر

جهت ثبت ایده کلیک کنید

قوانین سامانه ایده های شهرداری

ایده های برتر

به منظور نظام مند شدن ارتباط بین شهروندان و مدیران شهری جهت استفاده از مشارکت از طریق بهره مندی از ذهن های خلاق و به رغم پیشرفت تكنولوژی و استفاده اکثریت جوانان؛ برآن شدیم که در پي برقراری ارتباط موثرتر دست به اقدامي نوین تحت عنوان سامانه ایده زده و از طریق ساماندهي ایده های خلاقانه، روند دریافت و پردازش و خروجي ایده ها را برای اجرا وحل مسائل شهری با سهولت هرچه تمام تر فراهم نماییم.

عنوان : تفکیک از مبدا زباله

نویسندهمینا خرمی

نوع ایده : خدمات شهری

 

عنوان : مسیریابی آتش نشانی

نویسندهبهزاد عشایری

نوع ایده : آزاد ( ایده پردازی آزاد )

 

ایده های شهری